Vzdrževanje živih mej, dreves

Nudimo tudi vzdrževanje vrtov in drugih zelenih površin, za kar imamo zato potrebno znanje, izkušnje in priprave:

  • Obrezujemo grmičevje, žive meje… podiramo in obrezujemo drevesa ter vejevje… odpeljemo; za kar uporabljamo: motorne žage, motorne škarje za živo mejo in grmičevje, ter žago za “višinsko” obrezovanje in drobilec vejevja…
  • Dognojujemo rastline in travno rušo, z gnojili, ki imajo kontrolirano sproščanje hranil.

Rastlini s preventivnimi ukrepi: gnojenjem ob pravem času, dodajanjem biostimulatorjev, okopavanjem…, nudimo čim boljše pogoje in s tem manjšo možnost za okužbo.